TRUNG TÂM PHÂN PHỐI

Hoạt động của Trung tâm Phân phối Dược phẩm I CHEMICO là giải pháp đầu tiên để tiến đến sự chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối Dược phẩm Việt Nam, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty, đóng góp nhiều mặt lợi ích xã hội, góp phần thực hiện chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Tổng Công ty Dược Việt Nam về đề án xây dựng hệ thống phân phối dược phẩm chuyên nghiệp đạt chuẩn GDP trên toàn quốc, tạo điều kiện thực hiện các yêu cầu về việc tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc, đúng các tiêu chuẩn quy định, đảm bảo yêu cầu quản lý giá và chất lượng thuốc, phục vụ sức khỏe nhân dân.

Trung tâm Phân phối Dược phẩm I CHEMICO được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Trung tâm có : Hệ thống điều hòa không khí trung tâm; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy vách tường tự động và một số các công trình phụ trợ khác như : Kho chứa hàng đạt tiêu chuẩn GSP, bãi đậu xe,… phục vụ cho Trung tâm khi đi vào hoạt động kinh doanh được thuận lợi.

Hợp tác với các đơn vị trong ngành Dược cả nước, góp phần quản lý chất lượng thuốc đáp ứng tiêu chuẩn GDP,  cung ứng đến các đơn vị phân phối lẻ, đến tuyến điều trị đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.

Trung tâm sẽ là đầu mối phân phối lớn, quan trọng để  thực hiện việc chuyên nghiệp hóa ngày càng sâu rộng trong công tác cung ứng thuốc có chất lượng cao, giá cả hợp lý đến tay người bệnh.