Nhập khẩu - Thông quan

- Công ty Cổ phần Hóa dược - Dược phẩm I (CHEMICO)  là một trong số các công ty dược phẩm được phép xuất nhập khẩu trực tiếp.

- CHEMICO đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, có uy tín.

- CHEMICO có đội ngũ chuyên nghiệp làm thủ tục hải quan nhanh chóng và chính xác. Hàng hóa sau khi thông quan được giao nhận và bảo quản theo đúng các điều kiện bảo quản nhà sản xuất yêu cầu.

- Các địa điểm thông quan: gồm sân bay, cảng:

- Sân bay: Hồ Chí Minh, Hà Nội

- Cảng: Hồ Chí Minh, Hải Phòng

- Công ty Cổ phần Hóa dược - Dược phẩm 1 nhận xuất nhập khẩu ủy thác :

           + Thuốc thành phẩm

           +  Nguyên liệu

           + Tá dược